SØG:


Fysisk arbejdsmiljø

 

 

Arbejdstilsynet og BAR Kontor har udarbejdet informationsmaterialer, hvor I kan hente mere konkret viden om det fysiske arbejdsmiljø.

 

 

Informationsmaterialer

Arbejde ved skærme

BAR Kontors branchevejledning om skærmarbejde på kontorarbejdspladser.

www.barkontor.dk/2306

Lys og lyd

BAR Kontors branchevejledning om lys og lyd på kontorarbejdspladser.

www.barkontor.dk/2307

Indeklima

BAR Kontors branchevejledning om indeklima på kontorarbejdspladser.

www.barkontor.dk/2308

Fakta om arbejdsmiljø

På BAR Kontors website finder I mere information om arbejdsmiljøforhold, som I bør være opmærksomme på, når I vil inddrage arbejdsmiljøhensyn i planlægningsfasen.

www.barkontor.dk/2336

Distancearbejde og arbejdsmiljø

BAR Kontors branchevejledning om hjemmearbejdspladser.

www.barkontor.dk/2310

Indeklimaportalen

De tre branchearbejdsmiljøråd - BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration, BAR Social & Sundhed, BAR Undervisning & Forskning har udarbejdet en særlig hjemmeside om indeklima. Her er der en række metoder, gode råd og værktøjer for arbejdet med indeklima. 

www.barkontor.dk/2758

Temasider om indeklima

Arbejdstilsynet særlige side om indeklima

www.barkontor.dk/2759

Alle bekendtgørelser

Arbejdstilsynets oversigtsside med alle bekendtgørelser.

www.barkontor.dk/2534

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004.

www.barkontor.dk/2503

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001.

www.barkontor.dk/2508

Bekendtgørelser om indretning af tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2513

Bekendtgørelser om arbejde med stoffer og materialer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - med senere ændringer.

www.barkontor.dk/2512

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2532

Bekendtgørelse om unges arbejde

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2533

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992.

www.barkontor.dk/2535

Arbejdsmiljøvejviser 27 for kontor

Vejviser, hvori Arbejdstilsynet har vurderet, hvad der er de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i branchen. Vejviseren findes på tryk og i elektronisk form. Vær dog opmærksom på, at den trykte udgave ikke opdateres i samme omfang som netudgaven. Udgivet af Arbejdstilsynet.

www.barkontor.dk/2734


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION