SØG:


Fysisk arbejdsmiljø

 

 

Brug jeres APV

I praksis vil det forebyggende arbejde med det fysiske arbejdsmiljø foregå via virksomhedens arbejde med APV. Det er i dette arbejde, at hele virksomhedens arbejdsmiljø kortlægges, og der findes løsninger og handlingsplaner for eventuelle problemer. Det forebyggende arbejde kan også ske via løbende arbejdsmiljøgennemgange.

 

Hold et vågent øje i dagligdagen

I dagligdagen er det også vigtigt, at virksomheden er løbende opmærksom på, hvordan det står til med arbejdsmiljøet, om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved at opstå eller er opstået fysiske arbejdsmiljøproblemer.

 

En måde at sikre dette på er, at alle i det daglige holder et vågent øje med arbejdsmiljøet og efter behov drøfter arbejdsmiljøet f.eks. på personale- eller morgenmøder, hvor alle er samlet. Den løbende opmærksomhed gør det samtidig nemmere at opdatere virksomhedens APV.

 

Brug tjeklister

For at holde overblik over, hvilke arbejdsmiljøforhold som I løbende skal være opmærksomme på, kan I bruge BAR Kontors forskellige tjekliste som inspiration. BAR Kontor har udarbejdet tjeklister for kontorarbejde generelt (APV tjeklisten), skærmarbejde, indeklima, lys og lyd.

 

Gå efter årsagen til problemerne

Når de fysiske arbejdsmiljøproblemer skal løses, er det vigtigt at undersøge årsagen eller årsagerne grundigt. Det kan være, at I finder flere årsager til et problem, og dermed får mere omfangsrige og komplekse løsninger. Men analyserer I ikke problemet grundigt, finder I måske ikke alle årsagerne, og derfor heller ikke den eller de rette løsninger.

 

Inddrag dem der har problemerne

Det er vigtigt, at inddrage dem, der har problemerne inde på livet, da de ofte kan bidrage med viden om årsagerne og eventuelle forslag til løsninger.

 

Brug den sunde fornuft

Den rette løsning er ikke altid den dyreste løsning. Ofte ligger løsningerne lige for, og kræver ikke de store investeringer. Brug erfaringer fra det daglige arbejde og fra løsning af tidligere arbejdsmiljøproblemer, når I skal have løst et arbejdsmiljøproblem. I kan ved løsning af de fysisk arbejdsmiljøproblemerne komme langt med sund fornuft.

 

Gå forrest med et godt eksempel

Gennem handling kan I også være med til at forebygge fysisk arbejdsmiljøproblemer. Ved f.eks. at variere jeres arbejdsstillinger og placere skærmen, så jeres synsretning er parallelt med vinduesfladen, påvirker I indirekte hinanden til at være opmærksom på arbejdsmiljøet og hermed forebygge eventuelle problemer.


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION