SØG:


Vejledning (mindst 10 ansatte)

I denne guide kan I på en overskuelig måde få et overblik over de forskellige problemstillinger omkring arbejdsmiljøet. I kan se, hvad arbejdsmiljøreglerne betyder og få viden og inspiration til at løse problemerne på en god måde.

Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet herom skal i alle virksomheder foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejdere. 

 

Hvis virksomheden har mindst 10 ansatte, skal I have en sikkerhedsorganisation, som fungerer som virksomhedens egen interne arbejdsmiljørådgiver. I kan læse mere om sikkerhedsorganisationen i sektionen "Arbejdsmiljøarbejdet".

 

Arbejdsgiverens ansvar

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven, men den enkelte medarbejder og arbejdsleder kan også gøre meget for at sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Det er vigtigt, at inddrage medarbejderne, da det er dem, der har problemerne inde på livet og som oftest også kan bidrage med viden om årsagerne og eventuelle forslag til løsninger.

 

Arbejdslederens ansvar

Arbejdslederen har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden inden for det område han eller hun leder. Vedkommende skal deltage i samarbejdet om arbejdsmiljø.

 

Hvis arbejdslederen får kendskab til arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden – og som lederen og medarbejderne ikke selv kan løse – skal arbejdslederen give besked herom til arbejdsgiveren.

 

Medarbejderne har også et ansvar

Medarbejderne skal være med til at sikre det gode arbejdsmiljø ved at overholde arbejdsmiljøloven. Medarbejderne er blandt andet forpligtede til at følge den instruktion, der bliver givet.

 

Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, skal medarbejderne give arbejdslederen, arbejdsgiveren eller sikkerhedsorganisationen besked herom.

 

Sikkerhedsorganisationens rolle

Sikkerhedsorganisation skal støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljø. Sikkerhedsorganisationen spiller en central rolle i samarbejdet om arbejdsmiljø og løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøopgaver og står bl.a. for at gennemføre arbejdspladsvurderingen og arbejdsmiljøgennemgangene.

 


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION