SØG:


Vejledning (mindre end 10 ansatte)

I denne guide kan I på en overskuelig måde få et overblik over de forskellige problemstillinger omkring arbejdsmiljøet. I kan se, hvad arbejdsmiljøreglerne betyder og få viden og inspiration til at løse problemerne på en god måde.

 

Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet herom skal i alle virksomheder foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejdere. 

 

I virksomheder med under 10 ansatte er der ikke pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation, som ellers er virksomhedens interne arbejdsmiljørådgiver. I virksomheder med under 10 ansatte er der således ikke nogle formelle krav om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøopgaverne skal foregå. 

 

Da denne guide er skrevet til både små og store virksomheder nævnes sikkerhedsorganisationens opgaver i forhold til de enkelte arbejdsmiljøemner. Her skal I som udgangspunkt forstå det som, at arbejdet i stedet bør foregå i samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejderne.

 

Som virksomhed med under 10 ansatte er det ikke nødvendigt at læse om "Sikkerhedsorganisationen" i sektionen "Arbejdsmiljøarbejdet".

 

Arbejdsgiverens ansvar

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven, men den enkelte medarbejder og arbejdsleder kan også gøre meget for at sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Det er vigtigt, at inddrage medarbejderne, da det er dem, der har problemerne inde på livet og som oftest også kan bidrage med viden om årsagerne og eventuelle forslag til løsninger.

  

Arbejdslederens ansvar

Arbejdslederen  har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden inden for sit område og skal deltage i samarbejdet om arbejdsmiljø.

 

Hvis ikke arbejdslederen er den samme person som arbejdsgiveren, skal han/hun give arbejdsgiveren besked, hvis der er arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden – og arbejdslederen og medarbejderne ikke selv kan løse.

 

Medarbejderne har også et ansvar

Medarbejderne skal være med til at sikre det gode arbejdsmiljø ved at overholde arbejdsmiljøloven. Medarbejderne er blandt andet forpligtede til at følge den instruktion, der bliver givet.

 

Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, skal medarbejderne give arbejdslederen eller arbejdsgiveren besked.

 


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION