SØG:


Guidens opbygning

Forside

 

Hvordan er guiden bygget op?

Denne guide til et godt arbejdsmiljø er opdelt i fem sektioner: 

 

 • Arbejdsmiljøarbejdet
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Besøg fra Arbejdstilsynet
 • Certifikater
   

De første tre sektioner

- handler om de emner, virksomheden kan tage fat i for at sikre et godt arbejdsmiljø. En stor del af emnerne er der lovkrav om (f.eks. arbejdspladsvurdering), mens nogle er frivillige at arbejde med (f.eks. sundhedsfremme).

 

Alle emner, der er behandlet under de tre første sektioner, er bygget op omkring: 

 • Intro
  Her kan du kort læse om fordelene ved at arbejde med det valgte emne
 • Gør det godt
  Her får du en række råd om, hvordan virksomheden får mest muligt ud af at arbejde med emnet
 • Formelle krav
  Med korte og præcise tekster får du overblik over arbejdsmiljøreglerne, og har samtidig mulighed for at linke videre til den fulde ordlyd af reglerne.De formelle krav kan bestå af én til fire dele afhængig af, hvilke mål du har tilpasset guiden ud fra. Det kan du se på opdateringsbladet på en af de første sider. Guiden medtager i alle tilfælde lovkravene, som gælder for alle.Hvis du har valgt "Tilpasset tilsyn", kan du også se de særlige forhold, som Arbejdstilsynet vurderer virksomhedens arbejdsmiljøstandard ud fra ved et tilpasset tilsyn. Hvis du har valgt "Arbejdsmiljøcertifikat 923" eller "Arbjedsmiljøcertifikat 924" kan du også se de specielle krav, der er for at opnå et officielt arbejdsmiljøcertifikat.
 • Værktøjer
  Tjeklister, skemaer m.m. til at bruge i det praktiske arbejde
 • Læs mere
  Her får du en oversigt over og links til informationsmaterialer om emnet, som primært BAR Kontor har udgivet.   

 

Den fjerde sektion

- handler om samspillet mellem virksomheden og Arbejdstilsynet. Det gælder f.eks. tilpasset tilsyn, screening af virksomheder og arbejdsmiljø-smileyen.

 

Den femte sektion

- handler om hvad et arbejdsmiljøcertifikat går ud på, og hvilke overordnede krav, der er til procedurer og processer omkring certificeringen. I de første tre sektioner finder I certificeringskravene til de forskellige arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøarbejdet. 

 

Hvad er formelle krav?

I guiden henvises til love, bekendtgørelser og vejledninger. Her er en kort forklaring af disse:

I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende og det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes.
Bekendtgørelser er en nærmere konkretisering af lovens regler og er bindende. Det kan også medføre straf , hvis bekendtgørelserne overtrædes.
Arbejdstilsynets vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet fortolker loven og bekendtgørelserne. Vejledningerne er ikke bindende for virksomheden. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor en virksomhed har fulgt en At-vejledning.
BAR Kontors vejledninger beskriver branchens udlægning af, hvad der er en god arbejdsmiljøstandard.

 

Arbejdstilsynets gennemsyn af guiden 

 

Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet er i orverensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor området.

 

Arbejdstilsynet har kun kommenteret den del af materialet der vedrører Arbedjstilsynets lovgivning. Arbejdstilsynet har ikke kommenteret kvalitetsprocedurer eller standardiseringskrav.

 

 

 


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION