SØG:


Arbejdsmiljøcertifikat 924

Introduktion

 

 

Den officielle benævnelse for denne model er "arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem akkrediteret inspektion".

 

Arbejdsmiljøcertifikat 924 er udviklet for at gøre det nemmere for små virksomheder at opnå et arbejdsmiljøcertifikat. Men certifikatet kan også være interessant for større kontorarbejdspladser.

 

Certifikat 924 henvender sig til virksomheder, som ikke har ressourcer til - eller er interesserede i - at etablere et større ledelsessystem. 

 

Certifikatet stiller færre krav om procedurer end tilfældet er for de to andre arbejdsmiljøcertifikater, der bruges i Danmark.

 

For at blive certificeret må virksomheden ikke have arbejdsmiljøproblemer, som vil medføre et påbud fra Arbejdstilsynet. Virksomhedens såkaldte egenindsats skal også overholde myndighedernes krav.

 

På de følgende sider finder I en gennemgang af de emner, I som virksomhed skal forholde jer til for at opnå certifikatet. Her kan I læse om, hvordan en virksomhed kommer gennem inspektionsprocessen, og hvordan virksomhedens dokumentation skal se ud.

 

Kravene til mere specifikke emner som f.eks. fysisk arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering, er beskrevet på fanebladene ”Formelle krav” under emnet i resten af håndbogen. Eksempler på disse mere specifikke krav er, at virksomheden skal have:

 

  • En arbejdsmiljøpolitik (eller for mindre virksomheder en principerklæring)
  • En kortlægning af arbejdsmiljøet og en prioriteret handlingsplan (APV)
  • Et medlem af den øverste ledelse som formand for sikkerhedsudvalget (eller det øverste udvalg i sikkerhedsorganisationen).
 

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION