SØG:


Arbejdsmiljøcertifikat 923

 

 

Hvis virksomheden ønsker arbejdsmiljøcertifikat 923 - som officielt hedder "arbejdsmiljøcertifikat gennem akkrediteret certificering" - bliver der stillet krav om, at arbejdspladsen indfører et egentligt arbejdsmiljøledelsessystem med fastlagte procedurer. Dette certifikat er især oplagt at bruge på virksomheder, der i forvejen har et formaliseret ledelsessystem til f.eks. kvalitet eller miljø.

 

Virksomheden skal udforme og vedligeholde et system til styring af sit arbejdsmiljø, og det skal udformes, struktureres og dokumenteres, så det passer til den enkelte virksomhed. Systemet må gerne være integreret med andre ledelsessystemer (eksempelvis miljøledelse eller kvalitetsstyring). Systemet kan også være opbygget omkring virksomhedens arbejdspladsvurdering, hvis det bliver suppleret med de andre krav, der er til certifikatet.

 

Arbejdsmiljøledelsessystemet skal blandt andet indeholde:

 

 

På de følgende sider finder I en gennemgang af disse fire emner, I som virksomhed skal forholde jer til for at opnå certifikatet.

 

Kravene til mere specifikke emner som f.eks. fysisk arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering, er beskrevet på fanebladene ”Formelle krav” under emnet i resten af håndbogen. Eksempler på de mere specifikke krav er, at virksomheden skal have:

 

 

For at blive certificeret må virksomheden ikke have arbejdsmiljøproblemer, som vil medføre et påbud fra Arbejdstilsynet. Virksomhedens såkaldte egenindsats skal også overholde myndighedernes krav.

 

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION