SØG:


Bevis på et godt arbejdsmiljø

 

 

Virksomheden kan vælge at få et arbejdsmiljøcertifikat, som er et officielt dokument, der viser, at I arbejder godt og systematisk med arbejdsmiljø. Virksomheder med et officielt anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

 

a) er undtaget fra Arbejdstilsynets screeningsbesøg,

 

b) har ret til at få tildelt ogoffentliggjort en grøn smiley, og

 

c) er undtaget fra pligten til at oprette bedriftsundhedstjeneste.

 

Til gengæld skal virksomheden opfylde en række særlige regler og krav.

 

Arbejdsmiljøcertifikater er både for store og små virksomheder - og de kan enten omfatte en hel virksomhed (en juridisk enhed) eller dele af en hel virksomhed (en eller flere produktionsenheder). Hvis en virksomhed erhverver et arbejdsmiljøcertifikat, der kun omfatter arbejdsfunktion eller en produktionslinie og ikke en hel produktionsenhed, medfører certifikatet ingen fordele i forhold til Arbejdstilsynet.

 

I øjeblikket bruges der flere forskellige arbejdsmiljøcertifikater i Danmark. For overskuelighedens skyld har vi kaldt arbejdsmiljøcertifikaterne for henholdsvis:

 

  • Arbejdsmiljøcertifikat 923
    Som officielt hedder " Arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem". Ordningen er især rettet mod større virksomheder og er beskrevet i bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001.
  • Arbejdsmiljøcertifikat 924
    Som officielt hedder "Arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion". Ordningen er især rettet mod mindre og mellemstore virksomheder og er beskrevet i bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001.
  • Arbejdsmiljøcertifikat OHSAS
    Som officielt hedder "Arbejdsmiljøcertifikat opnået efter DS/OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety systems - Specification". Det er et internationalt system, som er tilpasset danske forhold i bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø.

 

Hvis virksomheden har ét af disse tre arbejdsmiljøcertifikater, kommer myndighederne normalt kun på besøg, hvis der sker en arbejdsulykke, eller der konstateres andre alvorlige problemer.

 

På de følgende sider kan I læse om de overordnede regler og procedurer for arbejdsmiljøcertifikat 923 og 924. I løbet af 2005 vil I også kunne læse om OHAS.

 

I resten af værktøjet finder I en mere detaljeret gennemgang af de emner, som I skal forholde jer til for at opnå et certifikat. De specifikke krav til henholdsvis arbejdsmiljøcertifikat 923 og 924 er beskrevet i værktøjets enkelte emner. 


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION