SØG:


Rådgivningspligt

Besøg fra Arbejdstilsynet

 

Arbejdstilsynet kan kræve, at I betaler Jer til rådgivning udefra

Med den nye arbejdsmiljøreform afskaffes den pligt til at være tilsluttet en bedriftssundhedstjeneste (BST), som har været gældende i en række brancher og som på sigt var kommet til at gælde for alle brancher. Pligten bortfalder, så snart virksomheden er blevet screenet.

 

Til gengæld kan virksomheder fra alle brancher få påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

 

Det er ikke den tilsynsførende selv, der afgør om arbejdspladsen skal have påbud om rådgivning. Det er nogle helt konkrete betingelser, der udløser påbudet og disse er beskrevet i to nye bekendtgørelser (se nedenfor).

 

Der er to slags krav om rådgivning

Arbejdstilsynet kan benytte to forskellige former for rådgivningspåbud: 

 

  • Problempåbud 
    Et problempåbud gives, hvis der er et nærmere defineret alvorligt og kompliceret arbejdsmiljøproblem på virksomheden. Hvis virksomheden får et problempåbud, skal den bruge autoriseret rådgivning, indtil virksomheden har givet Arbejdstilsynet en tilbagemelding om, at problemet er løst. De arbejdsmiljøproblemer der kan udløse problempåbud er listet op i bekendtgørelsen om ”Brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (problempåbud)
  • Periodepåbud 
    Et periodepåbud gives, hvis der er mangler i virksomhedens egen organisering af arbejdsmiljøindsatsen - og der samtidig er flere konkrete arbejdsmiljøproblemer. Hvis virksomheden får et periodepåbud, skal virksomheden bruge rådgivning i enten ét eller to år: ét år for virksomheder med under 20 ansatte og to år for virksomheder med 20 eller flere ansatte.

 

Ved begge typer af påbud skal virksomheden kunne dokumentere, at der er indledt et egentligt samarbejde med en autoriseret rådgiver. Virksomheden kan selv vælge arbejdsmiljørådgiver, men rådgiveren skal være autoriseret af Arbejdstilsynet til at løse det pågældende påbud. På Arbejdstilsynets hjemmeside offentliggøres hvem Arbejdstilsynet har autoriseret som arbejdsmiljørådgivere.

 

LÆS MERE
 
Informationsmaterialer
Liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere
Denne liste viser alle autoriserede arbejdsmiljørådgivere - opdelt efter hvilke type rådgivning, de er autoriseret til at yde. Udarbejdet af Arbejdstilsynet.
Love, bekendtgørelser og AT-vejledninger
 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljørådgivere ved periodepåbud
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud).
 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljørådgivere ved problempåbud
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud).
 
Bekendtgørelse om ophør af BST-pligt
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 556 af 17. juni 2004 om ophør af virksomhedernes pligt til at oprette bedriftssundhedstjeneste (BST).
 
Vejledning om problempåbud
At-vejledning F.1.4 om problempåbud. November 2004.
 
Vejledning om periodepåbud
At-vejledning F.1.3 om periodepåbud. November 2004.
 

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION