SØG:


Arbejdstilsynets screening

Besøg fra Arbejdstilsynet

 

Alle får tjekket arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet skal besøge alle virksomheder med ansatte - fra det mindste reklamebureau til de helt store kontorarbejdspladser.

 

Screeningen er en hurtig gennemgang af arbejdsmiljøet. Besøget er uanmeldt og varer gennemsnitligt 1,5 time.

 

Under besøget vil den tilsynsførende danne sig et overblik over virksomhedens arbejdsmiljø. Herefter vurderes, om virksomheden skal have et grundigere tilsyn - et såkaldt tilpasset tilsyn - eller om virksomheden indtil videre slipper for ekstra tilsyn. 

 

Sørg derfor  for, at forholdene er i orden, så I kan komme godt igennem screeningen. I denne guide  kan I under hver sektion læse om lovkravene til virksomheden. Hvis I overholder alle disse krav, er I godt rustet til at klare en screening.

 

Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat undgår screening

Virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat er de eneste, der ikke vil blive screenet af Arbejdstilsynet. Under emnet arbejdsmiljøcertifikater kan I læse mere om, hvad et arbejdsmiljøcertifikat betyder for virksomheden.

 

Hvad skal I have styr på?

Arbejdstilsynets besøg starter med en samtale mellem virksomhedens sikkerhedsorganisation og den tilsynsførende. Hvis virksomheden ikke har en sikkerhedsorganisation, deltager repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

 

Den tilsynsførende vil lægge vægt på, hvordan virksomhedens egenindsæts er på arbejdsmiljøområet; særligt om I har gennemført abejdspladsvurderingen (APV) og har en sikkerhedsorganisation, der lever op til gældende regler og praksis. Sidstnævnte gælder dog kun for virksomheder med mere end 10 ansatte. Men der kan også være andre forhold i egenindsatsen, der skal være styr på; f.eks. undersøgelse af ulykker og instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet.

 

Hvis der ikke er styr på virksomhedens sikkerhedsorganisation og APV, vil screeningsbesøget blive afbrudt og I bliver udtaget til et tilpasset tilsyn. 

 

Ellers fortsætter besøget med en gennemgang af det konkrete arbejdsmiljø. Her vil den tilsynsførende tjekke de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i jeres branche. I kan se disse væsentligste problemer i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere for kontorarbejdspladser. Arbejdsmiljøproblemerne kan variere fra kontor til kontor. Der kan derfor være andre arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, som Arbejdstilsynet også vil se på.

 

Hvis den tilsynsførende vurderer, at forholdene er i orden, slutter screeningen og virksomheden bliver screenet igen efter tre år. Men Arbejdstilsynet vil dog løbende tage stikprøver blandt forskellige virksomheder.

 

LÆS MERE
 
Informationsmaterialer
Artikel om screening
Artikel om screening af danske virksomheders arbejdsmiljø. Udgivet af Arbejdstilsynet.
Arbejdsmiljøvejviser 27 for kontor
Vejviser, hvori Arbejdstilsynet har vurderet, hvad der er de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i branchen. Vejviseren findes på tryk og i elektronisk form. Vær dog opmærksom på, at den trykte udgave ikke opdateres i samme omfang som netudgaven. Udgivet af Arbejdstilsynet.
 
Love, bekendtgørelser og AT-vejledninger
Lov om arbejdsmiljø
Lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 af lov om arbejdsmiljø.

Liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Denne liste viser alle autoriserede arbejdsmiljørådgivere - opdelt efter hvilke type rådgivning, de er autoriseret til at yde. Udarbejdet af Arbejdstilsynet.

www.barkontor.dk/2752

Arbejdsmiljøvejviser 27 for kontor

Vejviser, hvori Arbejdstilsynet har vurderet, hvad der er de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i branchen. Vejviseren findes på tryk og i elektronisk form. Vær dog opmærksom på, at den trykte udgave ikke opdateres i samme omfang som netudgaven. Udgivet af Arbejdstilsynet.

www.barkontor.dk/2734

Lov om arbejdsmiljø

 

Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af Lov om arbejdsmiljø

 

www.barkontor.dk/2516


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION