SØG:


Arbejdsmiljø-smiley

Besøg fra Arbejdstilsynet

 

 

Med arbejdsmiljøreformen er der indført en smiley-ordning, hvor Arbejdstilsynets bedømmelse af virksomhedens arbejdsmiljøindsats bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

 

Som virksomhed kan I få en af følgende tre arbejdsmiljø-smileyer:

 

     

Rød smiley viser at virksomheden fået påbud om at bruge ekstern rådgivning i en periode (periodepåbud). 

 

 

 

 

       

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

 

 

 

 

     

Grøn smiley, som viser, at virksomheden har et arbejdsmiljøcertifikat.

 

 

 

 

  

 

Rød smiley

Virksomheder, der har fået et periodepåbud får en rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den røde smiley erstattes med en gul smiley, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at den har løst de materielle arbejdsmiljøproblemer, der har været med til at udløse periodepåbuddet. Tilbagemeldingen skal være påtegnet af den autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som herved bekræfter at de materielle arbejdsmiljøproblemer er blevet løst.

 

Den gule smiley forsvinder, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at periodepåbuddet er udløbet, og at påbuddets indhold er efterkommet. Denne tilbagemelding skal også være påtegnet af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

 

Gul smiley

Virksomheden får en gul smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis den har fået et påbud. Den gule smiley fjernes, når virksomheden har tilbagemeldt til Arbejdstilsynet, at påbuddet er efterkommet. Når den gule smiley er fjernet, er der på Arbejdsmiljøtilsynets hjemmeside kun screeningssymbolet og datoen for screeningen tilbage. Hvis den gule smiley skyldes et  problempåbud eller et periodepåbud, skal tilbagemeldingen være påtegnet af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

 

En rød og gul smiley fjernes også, hvis virksomheden opnår et arbejdsmiljøcertifikat. Det forudsætter at certificeringsorganet bekræfter at de påbudte forhold ved et evt. periodepåbud eller evt. andre påbud ikke er en hindring for opnåelse af et certifikat.

 

Grøn smiley

Virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat 923, 924 eller DS/OSHAS*, får tildelt en grøn smiley og kan efter ønske få offentliggjort den grønne smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. På længere sigt vil også andre ordninger end et arbejdsmiljøcertifikat give en grøn smiley.

 

Hvis virksomheden får et påbud, får den en gul smiley i stedet for den grønne. Når påbudet er efterkommet, og virksomheden har tilbagemeldt til Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden, får virksomheden igen en grøn smiley. Tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet skal være påtegnet af certificeringsorganet, hvis virksomheden har arbejdsmiljøcertifikat 923 eller DS/OHSAS. Hvis virksomheden har arbejdsmiljøcertifikat 924 er det en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som skal påtegne tilbagemeldingen.

 

* Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø

 

Kan virksomheden klage over en smiley?

Virksomhederne får ingen gule eller røde smiley'er, før de har haft mulighed for at klage over påbuddet, der ligger til grund for smiley'en, jf. arbejdsmiljølovens klagebestemmelser. En evt. klage skal være indsendt til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget brev fra Arbejdstilsynet om påbuddet.

 

Klagen har opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden ikke får en eventuel gul eller rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, før klagen er færdigbehandlet.

 

Som virksomhed kan I kontakte organisationerne, hvis I ønsker hjælp til klagen.

 

 

LÆS MERE
 
Bekendtgørelse om Smiley-ordning
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1497 af 20. december 2004 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION