SØG:


Besøg fra Arbejdstilsynet

 

Myndighederne tjekker om I har styr på arbejdsmiljøet

 

Arbejdsmiljølovgivningen slår fast, at det er den enkelte arbejdsgivers ansvar, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

 

Myndighedernes krav til virksomheden er beskrevet i Arbejdsmiljøloven - en lov, der gælder for alle virksomheder - uanset branche og størrelse. Mange af kravene er mere detaljeret beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

 

Det er Arbejdstilsynet, der har til opgave at føre tilsyn med, at alle virksomheder lever op til loven. Arbejdstilsynet har til enhver tid ret til adgang til at føre tilsyn og komme på besøg i virksomheden.

 

Den nye arbejdsmiljøreform

Den 1. januar 2005 træder en helt ny arbejdsmiljøreform i kraft. I forbindelse med reformen er der sket en  række ændringer af lovgivningen og af selve arbejdsmiljøsystemet.

 

For kontorarbejdspladser er der en række vigtige ændringer efter reformen:

 

  • Alle virksomheder får et screeningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet tjekker, om der er styr på arbejdsmiljøet. Efter screeningen får alle virksomheder tildelt et screeningssymbol med dato for screeningen
  • Hvis en virksomhed har problemer ved screeningen, bliver den udtaget til et ekstra grundigt tilsyn - et såkaldt tilpasset tilsyn
  • Ved det tilpassede tilsyn kan Arbejdstilsynet udstede forbud og påbud som hidtil. Som noget nyt kan virksomheden også blive pålagt at modtage rådgivning hos en autoriseret arbejdsmiljøkonsulent for egen regning
  • Der indføres en smileyordning for arbejdsmiljøet. Der bliver tre forskellige smileyer – en grøn, en gul og en rød. Smiley'en offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside

 

I denne sektion kan I læse mere om reformen.

 

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION