SØG:


Undersøgelser af ulykker

Undersøgelse af ulykker

 

Glem alt om tilfældighed og skyld!

 

Arbejdsulykker kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Både for virksomheden, for medarbejderen og måske også for de pårørende. Ulykker spreder heller ikke god stemning på arbejdspladsen.

 

Problemet er, at ulykker oftest kommer som en overraskelse - især for den lille arbejdsplads, hvor statistikken måske kun tegner til én ulykke hvert femte år. Det er derfor for sent at lære af jeres egne erfaringer, hvis I venter, til der sker en alvorlig ulykke.

 

Heldigvis er det muligt at forebygge ulykker effektivt, hvis I griber det systematisk an. Det gælder om at lære af erfaringerne, også selv om den tilskadekomne ikke har nogle sygedage.

 

De fleste virksomheder oplever jævnligt situationer, hvor det var tæt på at gå galt. Hér handler det også om at lære af erfaringen, frem for blot at glæde sig over den glædelige udgang eller at lade være med at fortælle om "dummerten". For de færreste laver fejl med vilje - der er stort set altid en række konkrete årsager, man kan gøre noget ved.

 

Hvis I vil forebygge ulykker effektivt, handler det altså om at lære af alle ulykker og farlige situationer - og om at skabe en åben dialog på virksomheden om hverdagens risici.

 

Hvad har ulykker med kontoret at gøre?

I kontorvirksomheder sker der sjældent arbejdsulykker. Sker der ulykker er der ofte tale om faldulykker.
Det er dog vigtigt at huske, at det er alle dele af virksomheden, der skal tænkes med, når I foretager en vurdering af, om der er risiko for ulykker. Der kan være  funktioner eller steder, hvor der er en større ulykkesrisiko end ved skrivebordet, f.eks. i kantinen eller på lageret.

 

Også den lille virksomhed kan have steder, hvor medarbejderne kan komme ud for en ulykke. Det kan f.eks. være en trappeopgang med et dårligt gelænder eller med vådt gulv efter rengøringen.

 

Arbejdsulykker skal anmeldes

 

Arbejdsulykker skal anmeldes, hvis den tilskadekomne har været uarbejdsdygtig (på grund af skaden) i mindst én dag udover den dag, ulykken skete. 


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION