SØG:


Planlægning og indkøb

Planlægning og indkøb

 

Tænk arbejdsmiljøet ind i tide – det betaler sig

 

Når virksomheden skal bygge nyt eller bygge om - eller der skal ske andre større ændringer af arbejdspladsen, bør arbejdsmiljøet altid tænkes med fra start.

 

Det gælder også, når I køber hjælpemidler og nyt inventar til kontoret; for eksempel arbejdsborde og skærme. Og lige så vigtigt er det at tænke arbejdsmiljøet ind, før I ændrer arbejdsgange.

 

Når arbejdsmiljøet er tænkt med fra starten, får I bedre rammer at arbejde i. Desuden giver det ofte en økonomisk gevinst, fordi I undgår gentagne ændringer og fejlinvesteringer.

 

I kan med andre ord spare tid og penge, hvis arbejdspladsen tager hensyn til arbejdsmiljøet allerede i planlægningsfasen.


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION