SØG:


Lovpligtige eftersyn

Lovpligtige eftersyn

 

Få styr på de tekniske hjælpemidler

 

Tekniske hjælpemidler er betegnelsen for alle de hjælpemidler, der findes i virksomheden. Det kan for eksempel være kontormaskiner, stiger, elevatorer eller automatiske porte.

 

Alle tekniske hjælpemidler skal løbende tjekkes og vedligeholdes. Visse hjælpemidler er underlagt et lovpligtigt eftersyn, hvor særligt sagkyndige personer gennemgår maskinerne med jævne mellemrum.

 

Mange kontorarbejdspladser har kun i begrænset omfang tekniske hjælpemidler, der er underlagt lovpligtige eftersyn. Men I skal være opmærksomme på, at reglerne dækker hele arbejdspladsen. Der kan eksempelvis være en lagerfunktion med flere maskiner. Også ejendomsfunktionærer og piccoloer, kan have en del tekniske hjælpemidler, der er underlagt lovpligtige eftersyn. 

 

Når de tekniske hjælpemidler vedligeholdes, bliver de langsommere slidt, støjer mindre og er mindre farlige at bruge.
For at se om et hjælpemiddel er underlagt lovpligtigt eftersyn, er det nødvendigt at se i leverandørens anvisning, hvor dette i givet fald skal stå.


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION