SØG:


Arbejdsplads- brugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Hold styr på virksomhedens stoffer og materialer

 

På kontorarbejdspladser anvendes der  kun i begrænset omfang farlige stoffer og materialer. Men I skal være opmærksomme på, at reglerne dækker hele arbejdspladsen, herunder også rengøringspersonalets, ejendomsfunktionærernes og piccoloernes arbejde. For eksempel kan nogle former for rengøringsmidler, rensevæsker og afkalkningsmidler indeholde farlige stoffer og materialer.

 

For at skabe et godt arbejdsmiljø er det er vigtigt at beskytte medarbejderne mod skadelige påvirkninger.

 

Det bedste er helt at undgå de skadelige produkter, fx ved at erstatte det (substituere) med et mindre skadeligt eller uskadeligt produkt. Hvis det ikke er muligt, skal I sikre jer, at arbejdet foregår forsvarligt, når en medarbejder i virksomheden arbejder med produktet.

 

For hver af de farlige stoffer og materialer I bruger, skal der udarbejdes brugsanvisninger, der fortæller medarbejderne, hvordan stofferne skal håndteres på jeres arbejdsplads.

 

Når der bruges farlige stoffer og materialer skal arbejdspladsvurderingen (APV) tillige udbygges med en særlig vurdering af sikkerheden og sundheden for det pågældende stof eller materiale. Dette kaldes en særlig APV.


BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION